Het ESM verdrag

 

Het ESM verdrag werd opnieuw ondertekend op 2 februari 2012 door de Ministers van Financiën van de zeventien euro lidstaten . Het ESM wordt een internationaal financieel instituut, gevestigd in Luxemburg. De doelstelling van het ESM is het verlenen van financiële ondersteuning aan leden (de eurolanden) die onder zware financiële druk dreigen te komen of die al in een financiële probleemsituatie verkeren en dat deze hulp noodzakelijk is om de financiële stabiliteit van het gehele eurogebied te beschermen.


Uitgebreide uitleg ESM en EFSF
,  Video uitleg ESM (Duits gesproken met Nederlandse ondertiteling.)
Je kunt helpen het ESM verdrag te verwerpen door deze petitie te tekenen.

De oorspronkelijke versie van het verdrag werd ondertekend op 11 juli 2011, maar is gewijzigd om de nadien genomen besluiten door regerings- en staatshoofden, genomen op 21 juli en 9 december 2011, in het verdrag op te nemen en daardoor de effectiviteit van het ESM te vergroten.

Het verdrag moet worden geratificeerd door de parlementen van de 17 eurolanden; het ESM zal zo spoedig mogelijk van kracht worden en in werking worden gesteld: de doelstelling is juli 2012, een jaar eerder dan oorspronkelijk gepland. Als permanent mechanisme, neemt het ESM de taken over die op dit moment nog worden uitgevoerd door het Europees Financieel Stabiliteit Fonds (EFSF). Door de versnelde invoering zal het ESM gedurende een jaar met het EFSF samenwerken. De gezamenlijke uitleencapaciteit is op dit moment € 500 miljard en zal worden heroverwogen in maart 2012.

(Bron: Earth matters en EuropaNu)